Toezeggingen : Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

De minister-president zegt aan de Kamer toe dat de minister voor Rechtsbescherming zo snel mogelijk en naar verwachting voor het zomerreces, het rapport van het WODC over de zelfredzaamheidstoets naar de Kamer zal sturen en daarna zo snel mogelijk met een reactie zal komen.

  • Toegezegd door Rutte, M. (Minister-president, minister van Algemene Zaken)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03348
Datum: 23 mei 2023
Soort activiteit: Plenair debat (debat)
Onderwerp(en): Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'
Commissie (voortouw): Tweede Kamer