Toezeggingen : Toezegging bij Mensenhandel en prostitutie

De staatssecretaris neemt de vragen van het lid Kuik (CDA) over uitstapprogramma's mee in de evaluatie over uitstapprogramma's. Bij de start van de evaluatie zal een tijdspad met betrekking tot de evaluatie naar de Kamer gestuurd worden.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)
  • Toegezegd aan Kuik, A. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02215
Datum: 17 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Mensenhandel en prostitutie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid