Toezeggingen : Toezegging bij Zorg en onderwijs

Na de zomer ontvangt de Kamer een terugkoppeling over de gesprekken inzake de toegankelijkheid van (digitale) leermiddelen.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01813
Datum: 31 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Zorg en onderwijs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap