Toezeggingen : Toezegging bij Arbeidsmigratie

De minister stuurt na het zomerreces informatie over de ETK-regeling

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Ceder, D.G.M. (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03054
Datum: 24 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Arbeidsmigratie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid