Toezeggingen : Toezegging bij Arbeidsmigratie

De minister informeert de Kamer kort na het zomerreces over der aanpassingen naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel verplichte certificering en de weging over het tijdspad

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03054
Datum: 24 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Arbeidsmigratie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid