Toezeggingen : Toezegging bij Arbeidsmigratie

De minister evalueert voor het eind van het jaar de toepassing van de bedrijfseffectrapportage door de gemeenten en maakt dan een weging over al dan niet verplichtstelling en informeert de Kamer daarover.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Ceder, D.G.M. (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03054
Datum: 24 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Arbeidsmigratie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid