Toezeggingen : Toezegging bij Humanitaire hulp

De minister zegt toe de Kamer in een vertrouwelijke briefing te informeren over steun aan kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01674
Datum: 11 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Humanitaire hulp
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking