Toezeggingen : Toezegging bij Vermogensverdeling

De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst zal de Kamer bij Voorjaarsnota 2023 inzicht verschaffen in de ontwikkeling van belasting op arbeid en kapitaal (voornamelijk toegespitst op box 2), en wat nodig is om daarin een evenwicht te bereiken. Daarbij worden ook de dga’s meegenomen.

  • Toegezegd door Rij, M.L.A. van (Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07784
Datum: 8 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Vermogensverdeling
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën