Toezeggingen : Toezegging bij Dierproeven

De Kamer wordt voor de zomer over de motie over het onderzoek naar niet-humane primaten geïnformeerd, zodat mogelijkerwijs de onderzoeksopdracht na de zomer kan worden verleend en de Kamer erop kan reageren, waarbij de resultaten eind 2024 zouden kunnen worden gedeeld.

  • Toegezegd door Dijkgraaf, R.H. (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  • Toegezegd aan Wassenberg, F.P. (PvdD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04242
Datum: 9 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Dierproeven
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit