Toezeggingen : Toezegging bij Dierproeven

De Kamer wordt over 4 weken geïnformeerd over een concrete uitwerking om het verstrekken van subsidies aan concrete resultaten ten aanzien van het verminderen van dierproeven, na overleg met ZonMW.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Haverkort, E.A. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04242
Datum: 9 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Dierproeven
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit