Toezeggingen : Toezegging bij Dierproeven

De minister van LNV informeert de Kamer in het najaar over de implementatie van systematic reviews (in bestaande wetgeving)

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Wassenberg, F.P. (PvdD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04242
Datum: 9 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Dierproeven
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit