Toezeggingen : Toezegging bij Ondernemen en bedrijfsfinanciering

De minister zegt toe om te onderzoeken wat nodig is met betrekking tot financiering van kleine ondernemers, hierover in september een brief aan de Kamer te doen toekomen, de Kamer in deze brief tevens te informeren over het actieprogramma Passend Financieren en in de brief een plan met concrete vervolgstappen op te nemen.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02528
Datum: 19 apr 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Ondernemen en bedrijfsfinanciering
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat