Toezeggingen : Toezegging bij Tweeminutendebat Integraal Zorgakkoord (CD 12/10)

De minister voor Langdurige Zorg en Sport informeert de Kamer in de tweede voortgangsrapportage over (Ont)regel de Zorg, die naar verwachting voor de zomer van 2023 komt, over de eigen regelgeving van toezichthouders.

  • Toegezegd door Helder, C. (Minister voor Langdurige Zorg en Sport)
  • Toegezegd aan Bevers, H. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08108
Datum: 20 okt 2022
Soort activiteit: Plenair debat (tweeminutendebat)
Onderwerp(en): Tweeminutendebat Integraal Zorgakkoord (CD 12/10)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer