Toezeggingen : Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd

De minister gaat afstandsonderwijs voor statushouders onderzoeken en informeert de Kamer hierover na de zomer.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06284
Datum: 13 apr 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid