Toezeggingen : Toezegging bij Oorlogsgetroffenen

De staatssecretaris van VWS geeft aan het einde van dit jaar inzicht in de voortgang van de mogelijkheden om de positie van weduwen een plaats te geven in de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland.

  • Toegezegd door Ooijen, M. van (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A09018
Datum: 12 apr 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Oorlogsgetroffenen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport