Toezeggingen : Toezegging bij Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zegt toe om over drie weken een planningsbrief m.b.t. de omzetting van de contourennota in de wijziging van de Mijnbouwwet aan de Kamer te doen toekomen en daarin te vermelden wanneer een nadere uitwerkingssleutel van de opbrengstverdeling mijnbouw en de notitie over gestapelde mijnbouw, waarin hij ingaat op de onderwerpen nazorg en bewijsvermoeden, verwacht kunnen worden.

  • Toegezegd door Vijlbrief, J.A. (Staatssecretaris Mijnbouw)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01101
Datum: 23 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Contourennota aanpassing Mijnbouwwet
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat