Toezeggingen : Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

De staatssecretaris stuurt begin mei de onderliggende stukken (lagere regelgeving) met betrekking tot de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen naar de Kamer.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A10329
Datum: 30 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Vreemdelingen- en asielbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid