Toezeggingen : Toezegging bij Cybercrime

Naar aanleiding van vragen van mw. Mutluer en mw. Kuik en mw. Rajkowski: In de kabinetsreactie op het WODC rapport 'in- en doorstroom van jeugdigen en volwassen verdachten', zal de minister van J&V ook ingaan op initiatieven om jeugdigen op het goede pad te houden in het kader van ontwikkelen van inzet online skills (project hack-right). De minister zal daar ook ingaan op structurele ondersteuning jeugdigen en de inzet op het vergroten van kennis in de strafrechtketen over dit thema.

  • Toegezegd door Yesilgöz-Zegerius, D. (Minister van Justitie en Veiligheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00922
Datum: 30 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Cybercrime
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid