Toezeggingen : Toezegging bij Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

De minister voor Natuur en Stikstof zal in april 2023, gekoppeld aan de natuurdoelanalyses, een brief sturen met daarin een reflectie op de situatie van kleinere Natura 2000 gebieden – en in het bijzonder het Wierdense Veld.

  • Toegezegd door Wal-Zeggelink, Ch. van der (Minister voor Natuur en Stikstof)
  • Toegezegd aan Omtzigt, P.H. (Omtzigt)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00609
Datum: 23 feb 2023
Soort activiteit: Plenair debat (debat)
Onderwerp(en): Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek
Commissie (voortouw): Tweede Kamer