Toezeggingen : Toezegging bij Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal de Kamer informeren over het gesprek dat hij met de kalverhouderij sector aangaat inzake wat er gebeurt met kalfjes wanneer een bedrijf stopt.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Ouwehand, E. (PvdD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00609
Datum: 23 feb 2023
Soort activiteit: Plenair debat (debat)
Onderwerp(en): Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek
Commissie (voortouw): Tweede Kamer