Toezeggingen : Toezegging bij Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal een brief met de Kamer delen betreffende de uitgangspunten voor 2040 van het Landbouwakkoord

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Groot, T.C. de (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00609
Datum: 23 feb 2023
Soort activiteit: Plenair debat (debat)
Onderwerp(en): Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek
Commissie (voortouw): Tweede Kamer