Toezeggingen : Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo

Voor de zomer maakt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met de minister voor Langdurige Zorg en Sport afspraken met het veld over de pilots inzake innovatieve vormen van begeleiding. Daarna wordt de Kamer per brief geïnformeerd.

  • Toegezegd door Dijkgraaf, R.H. (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08922
Datum: 16 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Macrodoelmatigheid mbo
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap