Toezeggingen : Toezegging bij Tweeminutendebat Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden (Kamerstuk 31293, nr. 654)

De Kamer wordt in april geïnformeerd over de indicatoren en doelen die gehanteerd worden.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A09880
Datum: 1 feb 2023
Soort activiteit: Plenair debat (tweeminutendebat)
Onderwerp(en): Tweeminutendebat Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden (Kamerstuk 31293, nr. 654)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer