Toezeggingen : Toezegging bij Verzameldebat Defensie

De staatssecretaris van Defensie zegt toe de samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse industrie als KPI op te nemen en de Kamer daar bij de aanbieding van de geïntegreerde rapportage over te informeren.

  • Toegezegd door Maat, Ch.A. van der (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Valstar, P.J. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A09443
Datum: 26 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Verzameldebat Defensie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Defensie