Toezeggingen : Toezegging bij Financiële markten

De minister van Financiën zal de Kamer voor de zomer informeren middels een kabinetsreactie over het onderzoek uitgevoerd door het ministerie van Financiën en de DNB naar hoe we het publieke belang van contant geld het beste kunnen borgen.

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08410
Datum: 7 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Financiële markten
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën