Toezeggingen : Toezegging bij Financiële markten

De minister van Financiën zal een terugkoppeling geven aan de Kamer over de dialoog waarvoor het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer is uitgenodigd door Betaalvereniging Nederland over de duurzame bekostiging van het betalingsverkeer en de uitgedragen kernverwachtingen.

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08410
Datum: 7 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Financiële markten
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën