Toezeggingen : Toezegging bij Informele JBZ-Raad te Stockholm van 25, 26 en 27 januari 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

De staatssecretaris komt in het verslag over de JBZ-Raad nadrukkelijk terug op pushbacks en mensenrechten.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)
  • Toegezegd aan Podt, A. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A10115
Datum: 24 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Informele JBZ-Raad te Stockholm van 25, 26 en 27 januari 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid