Toezeggingen : Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen

De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer, medio maart, een brief te sturen over strafbaarstelling bij psychisch geweld.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08827
Datum: 2 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Strafrechtelijke onderwerpen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid