Toezeggingen : Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg

De Kamer ontvangt van de minister van VWS in het tweede kwartaal van 2023 een voortgangsbrief over de BIG, daarin wordt meegenomen de lerende werking van het tuchtrecht.

  • Toegezegd door Kuipers, E.J. (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06802
Datum: 18 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Arbeidsmarktbeleid in de zorg
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport