Toezeggingen : Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg

De Kamer zal voor de zomer van 2023 een voortgangsrapportage ontvangen over het programma TAZ, de minister voor LZS zegt toe daarin mee te nemen: de voortgang over goed werkgeverschap inclusief zeggenschap.

  • Toegezegd door Helder, C. (Minister voor Langdurige Zorg en Sport)
  • Toegezegd aan Hil, J. van den (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06802
Datum: 18 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Arbeidsmarktbeleid in de zorg
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport