Toezeggingen : Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg

De Kamer zal voor de zomer van 2023 een voortgangsrapportage ontvangen over het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ), de minister voor LZS zegt toe daarin mee te nemen: de resultaten van de interdepartementale werkgroep PNIL ten aanzien van BTW en het stimuleren van regionale samenwerking.

  • Toegezegd door Helder, C. (Minister voor Langdurige Zorg en Sport)
  • Toegezegd aan Berg, J.A.M.J. van den (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06802
Datum: 18 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Arbeidsmarktbeleid in de zorg
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport