Toezeggingen : Toezegging bij Arbeid en zorg

De minister stuurt het onderzoek over gezinsbeleid in de ons omringende landen in de zomer naar de Kamer.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08440
Datum: 26 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Arbeid en zorg
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid