Toezeggingen : Toezegging bij Wadden

De minister voor Natuur en Stikstof zal de Kamer per brief informeren over de resultaten van de trilaterale verkenning naar de toegevoegde waarde van een rechtspersoonlijkheid voor het Waddengebied.

  • Toegezegd door Wal-Zeggelink, Ch. van der (Minister voor Natuur en Stikstof)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07183
Datum: 18 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Wadden
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat