Toezeggingen : Toezegging bij Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36200-XIV) en het Diergezondheidsfonds (36200-F) (voortzetting)

De minister van LNV heeft toegezegd dat hij zal bezien wat de uitkomsten zijn van de pilot naar aanleiding van de motie-Wassenberg (Kamerstuk 32336, nr. 129) over de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie stimuleren om overbodige dierproeven te verminderen en dat hij de Kamer daar voor het kerstreces over zal informeren.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Wassenberg, F.P. (PvdD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A09646
Datum: 7 dec 2022
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36200-XIV) en het Diergezondheidsfonds (36200-F) (voortzetting)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer