Toezeggingen : Toezegging bij Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

De Kamer wordt in de eerste helft van 2023 geïnformeerd over het advies van een groep van deskundigen over wat nodig is voor inclusief onderwijs en daarbij behorende huisvesting.

  • Toegezegd door Wiersma, A.D. (Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07751
Datum: 1 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Onderwijshuisvesting funderend onderwijs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap