Toezeggingen : Toezegging bij Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

In de eerste helft van 2023 ontvangt de Kamer de voorhang wijziging Bouwbesluit, waarin de verplichting voor het plaatsen van CO2-meters wordt opgenomen alsmede de nieuwe norm voor toegankelijkheid van schoolgebouwen naar aanleiding van Europese normen.

  • Toegezegd door Wiersma, A.D. (Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07751
Datum: 1 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Onderwijshuisvesting funderend onderwijs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap