Toezeggingen : Toezegging bij Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

In 2023 volgt een internetconsultatie van het wetsvoorstel Onderwijshuisvesting met een verheldering en verbetering van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen.

  • Toegezegd door Wiersma, A.D. (Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07751
Datum: 1 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Onderwijshuisvesting funderend onderwijs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap