Toezeggingen : Toezegging bij Digitale euro

De Kamer ontvangt vóór het kerstreces een brief inzake de experimenten met een digitale munt van Zweden, Japan en Zwitserland.

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06252
Datum: 23 nov 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Digitale euro
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën