Toezeggingen : Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)

De minister zegt toe om alle verschillende opties om de Afghaanse studentes van de landbouwschool alsnog hun studie af te laten ronden nogmaals te bekijken en de Kamer hierover te informeren, dit voor het eind van het jaar.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08419
Datum: 3 nov 2022
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (voortzetting)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer