Toezeggingen : Toezegging bij Bedrijfslevenbeleid

De minister zegt toe om zo snel mogelijk een brief aan de Kamer te doen toekomen met de onderliggende cijfers, de gehanteerde percentages en de afwegingen die ten grondslag liggen aan de sectorenselectie in de TEK-regeling.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05910
Datum: 19 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Bedrijfslevenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat