Toezeggingen : Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

De minister van Financiën zegt toe aan het lid Tony van Dijck om voorafgaand aan het commissiedebat Financiële Markten schriftelijk te reageren op het nieuwsbericht inzake inkoop eigen aandelen door ING

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Dijck, A.P.C. van (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04268
Datum: 3 nov 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Eurogroep/Ecofinraad
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën