Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

De minister zegt toe binnen een paar weken schriftelijk terug te komen op vermeende oorlogsmisdaden door Azerbeidzjan en de positie van buurlanden.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Ceder, D.G.M. (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08045
Datum: 13 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken