Toezeggingen : Toezegging bij Leefomgeving

De landelijke aanpak van de problematiek rondom asfaltcentrales zal worden aangescherpt. De Kamer wordt hierover in de voortgangsbrief VTH geïnformeerd.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Beckerman, S.M. (SP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03730
Datum: 12 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Leefomgeving
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat