Toezeggingen : Toezegging bij Staats- en bestuursrecht

De minister voor Rechtsbescherming stuurt in het eerste kwartaal van 2023 een update over de VOG-screening aan de Kamer.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04671
Datum: 8 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Staats- en bestuursrecht
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid