Toezeggingen : Toezegging bij Digitaliserende overheid

Voor het einde van het jaar stelt de staatssecretaris de Kamer per brief op de hoogte van de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen uit het ROB-advies 'Sturen of gestuurd worden'.

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
  • Toegezegd aan Bouchallikh, K. (GL)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03605
Datum: 5 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Digitaliserende overheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Digitale Zaken