Toezeggingen : Toezegging bij Digitaliserende overheid

De Kamer ontvangt een brief met de stand van zaken AI en over de uitvoering van de moties op het gebied van AI.

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
  • Toegezegd aan Bouchallikh, K. (GL)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03605
Datum: 5 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Digitaliserende overheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Digitale Zaken