Toezeggingen : Toezegging bij Digitaliserende overheid

Er komt een brief met de uitwerking van het Trans-Atlantic Privacy Data Framework. Dit wordt ontvangen voorafgaand aan het overleg over het Rijksbreed Cloudbeleid.

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
  • Toegezegd aan Weerdenburg, V.D.D. van (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03605
Datum: 5 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Digitaliserende overheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Digitale Zaken