Toezeggingen : Toezegging bij Wonen

De minister komt in het eerste kwartaal van 2023 terug op de mogelijkheden die hij ziet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van de opkoop van vakantieparken.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
  • Toegezegd aan Beckerman, S.M. (SP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04988
Datum: 29 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Wonen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken