Toezeggingen : Toezegging bij Wonen

De minister komt voor het eind van het jaar terug op de mogelijkheden van het optoppen van gebouwen.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
  • Toegezegd aan Boulakjar, F. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04988
Datum: 29 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Wonen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken