Toezeggingen : Toezegging bij Wonen

De minister stuurt, ter uitwerking van de motie-Geurts, de Kamer in februari 2023 een totaaloverzicht van de woningbouwplannen als uitkomst van de regionale woondeals, met daarbij de aantallen, locaties en wanneer.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04988
Datum: 29 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Wonen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken